ZGO

_ logo
_ akcydensy
_ druk

Spółka działająca na lokalnym rynku wywozu zmieszanych odpadów komunalnych. Projekt zrealizowany został dla agencji reklamowej Pi-Jar w Jarocinie. Koncepcja nazwy i znaku były od początku mocno ograniczone odgórnymi dyrektywami przez co finalnie powstał znak będący źródłem wielu kompromisów.