Ogólnopolski Turniej Tańca

_ nazwa
_ logotyp
_ identyfikacja

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego to cykliczna impreza organizowana przez studio tańca Latina. Naszym zadaniem było stworzenie nazwy, logotypu i kompletnej identyfikacji na potrzeby tego wydarzenia.