JFPK

_ logo
_ strategia
_ identyfikacja

Celem spółki JFPK jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, które prowadzą działalność gospodarczą. Pomagają w rozwóju firm i walczą z bezrobociem. Rewitalizacja marki miała w tym przypadku wymiar całościowy. Począwszy od zmian w strategii i tożsamości przedsiębiorstwa po kompleksową identyfikację wizualną.