SWPS

_ strategia
_ informacja wizualna
_ infografika, piktogramy
_ nośniki

System informacji wizualnej dla SWPS w Warszawie pierwotnie miał być powieleniem projektu, który justbrand stworzył dla uczelni w Poznaniu. Ostatecznie, co nas bardzo cieszy – powstał nowy, bardziej złożony projekt.